Công nghệ và thiết bị

Công nghệ

Dây chuyền sản xuất bao dán sử dụng công nghệ hiện đại Châu âu .Thiết bị nhập khẩu từ Đức, Áo,CH Sec. Năng lực sản xuất 80 triệu bao/năm.

1.Dây chuyền Tạo sợi :
Hệ thống thiết bị TIRATEX 1300  sản xuất 2016 tại BSW -W&H cộng hòa Sec.
 
 

2.Dây chuyền Dệt 
Máy dệt thế hệ mới OMEGA 1000 và RX-6 sản xuất tại STALINGER-cộng hòa Aó
 


 

3.Dây chuyền Tráng màn
Hệ thống tráng ghép tốc độ cao ECOTEX sản xuất 2015 tại BSW-cộng hòa Sec
 


 

4.Dây chuyền in
Hệ thống in 6 màu tốc độ cao SERVOTEX sản xuất 2016 tại BSW-Cộng hòa SEC
Hệ thống in 6 màu MANZONI -ITALYA sản xuất
 

 

5.Dây chuyền Dán
Hệ thống dán không keo tốc độ cao AD CONVERTEX SLC sản xuất 2016 tại WINDMOLLER&HOLSCHER