Khách hàng

Danh sách các khách hàng tiêu biểu của SADICO Cần Thơ 

 

 STT

                                                                            ĐƠN VỊ CUNG ỨNG

  1

  Công ty TNHH Xi măng Holcim Việt Nam -Liên doanh tập đoàn Holcim-Lafage Thụy sỹ và VICEM- Công suất 6 triệu tấn/năm

  2

  Công ty cổ phần Xi măng Tây Đô - tại Cần Thơ - Công suất 2 triệu tấn/năm

  3

  Công ty cổ phần Xi măng  Thăng Long -Liên doanh tập đoàn SEMEN - GRESIK Indonesia và GELEXIMCO-công suất 2 triệu tấn/năm

  4

   Công ty Xây Lắp ANGIANG (Nhà Máy Xi Măng ACIFA)-DNNN tại An Giang-Công suất 400 ngàn tấn/năm

  5

  Công ty cổ phần Xi măng Hà Tiên - Kiên Giang -Công suất 400 ngàn tấn/năm

  6

  Công ty cổ phần Xi măng Hà Tiên tại Kiên Giang -Công suất 300 ngàn tấn/năm

  7

  Công ty cổ phần Xi măng Sài Gòn tại tp Hồ chí Minh -Công suất 400 ngàn tấn/năm

  8

  Công ty cổ phần Xi măng Kiên Giang -Công suất 320 ngàn tấn/năm

  9

  Công ty  cổ  phần Xi măng Công Thanh tại KCN ông Kèo-Đồng Nai-Công suất  1 triệu tấn/năm

  10

  Công ty Xi măng Cẩm Phả tại Đồng Nai - Công Suất 1,5 triệu tấn/năm

  11

  Công ty cổ phần Xi măng Stacemt tại tp Hồ Chí Minh -Tiêu thụ 400 ngàn tấn/năm

  12

  Công ty Xi măng BECAMEX-Bình Dương -Công Suất 400 ngàn tấn/năm