POOC LĂNG CÔNG THANH

XI MĂNG CÔNG THANH

-Thuộc tập đoàn Công Thanh hoạt động đa ngành nghề.
-Trạm nghiền xi măng 1 triệu tấn/năm tại khu CN ông kèo-Đồng Nai
-Bao xi măng 50 kg ,các loại
-Thị trường miền đông và miền tây nam bộ
File đính kèm: pooclang.jpg