POOC LĂNG HỖN HỢP 2

XM HÀ TIÊN KIÊN GIANG

- Công ty cổ phần tại Kiên lương-Kiên giang
- Công suất 400 ngàn tấn/năm
- Võ bao 50kg dân dụng,PCB30,PCB40
- Thị trường miền tây,miền đông nam bộ và Phú quốc