TÂY ĐÔ EXPORT

XI MĂNG TÂY ĐÔ

-Võ bao dán PP 50kg phục vụ xuất khẩu
-Thị trường Campuchia