starcemt

XI MĂNG STARCEMT

-
Xi măng STARCEMT thuộc tập đoàn SIAM-Thailand
-Tiêu thụ 400 ngàn tấn/năm
-Võ bao 50kg PCB40,PCB50
-Thị trường miền tây,miền trung Viêt Nam