Thông báo : Hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2018 với Cty TNHH Kiểm Toán Và Tư Vấn A&C Tại Cần Thơ.