Ngày giao dịch đầu tiên chính thức của cổ phiếu niêm yết bổ sung