Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3/2023

File đính kèm: 9 bctc hn quy 3.2023.pdf