CTY CỔ PHẦN XI MĂNG TÂY ĐÔ

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG TÂY ĐÔ 

- Địa chỉ: Km 14 ,Quốc lộ 91,Phường Phước Thới,Quận ô Môn,TP Cần Thơ

- Chuyên sản xuất xi măng các loại

- Công suất: 2 triệu tấn/năm

- Bắt đầu hoạt động: 1995    Vốn điều lệ : 76 tỷ VNĐ

- Thị trường: khu vực miền nam Việt Nam