POOC LĂNG HỖN HỢP 3

XM HÀ TIÊN KIÊN GIANG

- Võ bao 50 kg các loại
- Thị trường Nam bộ và Phú Quốc
.