THĂNG LONG

XI MĂNG THĂNG LONG

- Xi măng Thăng Long thuộc tập đoàn SEMEN GLESIK INDONESIA 
- Trạm nghiền 1,4 triệu tấn/năm tại khu CN Hiệp PhướcTP. Hồ Chí Minh.
- Bao xi măng 40kg,50kg các loại
-Thị trường nam Việt Nam và Indonesia