Báo cáo tài chính Hợp nhất năm 2023

File đính kèm: 13. bctc hn nam 2023.pdf