NGHỊ QUYẾT SỐ 29-2016 CỦA HĐQT CTY CP SADICO CẦN THƠ

V/v: thông qua kết quả hoạt động SXKD 9 tháng đầu năm 2016 & phương hướng nhiệm vụ SXKD cho Quý IV năm 2016