GIẢI TRÌNH CHÊNH LỆCH LỢI NHUẬN SAU THUẾ CỦA BCTC NĂM 2016 SO VỚI NĂM 2015

File đính kèm: scan_0099.pdf