Nghị quyết của HĐQT về việc Cty CP Sadico Cần Thơ mua cổ phần, tăng sở hữu tại Cty CP XM Tây Đô để Cty CP XM Tây Đô trở thành Cty con.

File đính kèm: nq mua cp xm tay do.pdf