Nghị quyết HĐQT về việc Tăng vốn điều lệ & Sửa đổi Điều lệ công ty sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP 2018)

File đính kèm: nq so 40.hdqt.pdf