Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2023

File đính kèm: 5 bctc hn quy 2.2023.pdf