Báo cáo tài chính sáu tháng đầu năm 2023

File đính kèm: 6 bctc me 6t.2023.pdf