Báo cáo tài chính hợp nhất sáu tháng đầu năm 2023

File đính kèm: 7 bctc hn 6t.2023.pdf