Kiên Lương

XI MĂNG HÀ TIÊN KIÊN LƯƠNG
 

- Nhà máy Xi măng tại Kiên Lương-Kiên Giang
- Công suất 300 ngàn tấn/năm
- Võ bao 50kg PCB30,PCB40
-Thị trường Miền Tây Viêt Nam

File đính kèm: kienluong.jpg