Tây Đô Cao Cấp

XI MĂNG TÂY ĐÔ

-Công ty cổ phần xi măng TÂY ĐÔ tại CẦN THƠ
-Công suất 2 triệu tấn/năm
- Bao xi măng 50kg các loại
( PCB40; PCB30; PCB50)
(Export PCB30 và PCB40 ..)
-Thị trường miền nam VN và Campuchia