Xi măng Sài Gòn

Công ty cổ phần phát triển Sài Gòn
-Công suất 400 ngàn tấn năm
-Bao xi măng 50 kg,loại chuyên dùng
-Thị trường ngành dầu khí,vùng ven biển...